Are you ready for the lauch?

Het aftellen is begonnen!

Wedden dat er rondom ICT steeds meer interessante bestemmingen te vinden zijn om een reis naartoe te maken? De technologie evolueert immers razendsnel, waardoor je het onverwachte kunt gaan verwachten. Daarom willen we als jouw reisleider continue samen nieuwe plekken ontdekken door blijvend met elkaar in gesprek te zijn. Dit zijn onze 10 heldere, duidelijke en transparante stappen naar een moderne ICT omgeving om onze gezamenlijke reis mee te starten:

“Wat nemen we nu af?”
Verbeteringen realiseren begint door allereerst duidelijk te hebben wat er nu op het gebied van ICT wordt afgenomen, waar betaal je nu eigenlijk voor? Tijdens een intakegesprek met deskresearch brengen we samen alle huidige facturen en contracten in kaart. We starten onze samenwerking voor €  249,--

INVENTARISATIE EN TECHNISCH RAPPORT

“Wat hebben we precies staan?”

Wat staat er nu echt en klopt dat ook met alle contracten? Dat wordt tijdens een technische scan duidelijk en inzichtelijk gemaakt. We gaan met diverse gebruikers in gesprek en beoordelen het technisch functioneren. Na afloop overhandigen wij een gedetailleerd technisch rapport. Deze intensieve werkzaamheden kosten € 749,00

“Wat hebben we nodig?”
Jouw collega’s, onze reisgenoten, staan bij ons voorop. Daarom gaan we uitgebreid in gesprek om hun werkzaamheden te begrijpen en hun wensen eisen en verbetervoorstellen vast te leggen. Tijdens deze stap brengen we het hele applicatielandschap in kaart en ontvang je na afloop een functioneel rapport. Hiervoor rekenen we een bedrag van € 199,00 per interview. Ons advies is om bij 25% van de collega’s een interview af te nemen of minimaal 3 interviews te hebben met key users van belangrijke applicaties.

“Waar staan we en waar willen we naartoe?”
Met deze workshop gaan we samen aan de slag om de volgende vraag te beantwoorden: “Waar staan we op dit moment en waar willen we naartoe?” tijdens een energieke sessie, van twee tot vier uur, bepalen we samen de visie en stellen ook het beschikbare budget vast. Door ook een gap analyse te doen kan er prioriteit gegeven worden aan bestemmingen die we samen als eerste willen bereiken. Deze workshop over visie en budget, inclusief gap analyse kent een helder bedrag van € 999,-

“Hoe bereiken we onze bestemming?”
“10, 9, 8, 7…” Bij 6 gaan we exact beschrijven hoe we op de gewenste eindbestemming gaan komen. De adviesfase is hiermee afgerond. We houden zelf niet van obstakels, dus kiezen we voor de snelste en meest efficiënte manieren om gestelde doelen te bereiken. Dit project- of transitieplan wordt in een uitgebreid advies rapport omschreven voor €  1.990,-- Met een goed advies ligt er een fundament om het project te starten en te gaan bouwen.

“Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid?”
Het advies is afgerond, we zijn klaar voor de reis. Jij ook? Dan gaan we graag met je mee. Er volgt allereerst een akkoord op het adviesrapport om samen op reis te gaan. Tijdens de project kick off wordt het projectplan besproken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk gemaakt en onder andere een communicatiematrix opgesteld. De projectkosten zijn natuurlijk afhankelijk van de grootte van de organisatie en hetgeen wordt afgenomen.

“Wat zijn de kosten van bouwen en ontwikkelen?”

We gaan voor je aan de slag. De werkzaamheden zijn divers, afhankelijk van de opdracht, maar ook hier willen we transparant, helder en duidelijk zijn over de bijhorende kosten:

  • Domein – inrichten tenant, € 249,-- per tenant.
  • Het ontwerpen en ontwikkelen van (gebruikers)profielen, inclusief standaardisatie, policies, security, technische inrichting en projectmanagement, per profiel € 1.990,--
  • Bestaande devices – de uitrol/herinstallatie van werkplekken, per werkplek of device € 149,--
  • File server – data migratie, € 99,-- per transactie.
  • Inrichten Microsoft Teams – Opstellen werkwijze en bijbehorende documentatie € 249,-- voor het eerste team, ieder volgend team € 25,--
  • Mail server (migratie), inrichting Exchange online & migratie inbox voor € 99,-- per mailbox.

Alle overige gewenste werkzaamheden, bijvoorbeeld maatwerk voor applicatieservers zijn op aanvraag. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

“Hoe maken we gebruikers enthousiast en effectief?”

Bij de implementatie van elke vorm van nieuwe technologie is het succes afhankelijk van de gebruiker. Daarom wordt allereerst samen bepaald wie op welk gebied extra ondersteuning nodig heeft. In veel gevallen werken we ook met ‘gebruikersprofielen’, waar collega’s zich in zullen herkennen. Om dit vanaf de start goed te begeleiden bieden wij het volgende aan:

  • Adoptie – workshop, floor walking & persoonlijke coaching voor € 169,-- per persoon.

Zo kunnen we op één dag of dagdeel meerdere medewerkers de benodigde persoonlijke begeleiding geven.

“Wat is er nodig voor een geruisloze migratie?”
Op ‘tel 6’ werd het adviesplan afgerond. Daarin werd al omschreven wat een geruisloze migratie inhoudt. Zo gooi je bij een fysieke verhuizing eerst je oude spullen weg, dat geldt hier ook. Daarnaast wordt nagedacht over het beleid, de manier waarop informatie opgeslagen moet worden en waar dit zou moeten gebeuren. Het traditioneel opslaan in fileshares is immers iets anders dan het opslaan in Cloud omgevingen. Pas dan voeren we de feitelijke migratie stapsgewijs uit, zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt.

“Hoe bereiken we samen succesvol de bestemming?”
Een bijzondere dag, want het project voor een modernere ICT omgeving wordt afgerond. Het launchmoment wordt al enkele weken eerder aangekondigd door bijvoorbeeld een interne nieuwsbrief of banners/posters bij de koffieautomaat. We maken samen een launchplan om onze bestemming te bereiken.

“Zullen we samen blijven reizen?”
We komen samen op een bestemming aan, die we continue willen blijven ontdekken en anders willen inrichten. Na de launch zullen we meerdere keren terugkomen bij ‘tel 6’ om opnieuw deelprojecten te benoemen. De mate waarin je ons jouw reisleider wilt laten zijn bepaal je natuurlijk zelf. Het voordeel van meer met elkaar reizen is echter wel dat we jouw persoonlijke voorkeuren steeds beter leren kennen.

Raket (new-lower)